Този сайт Ви предоставя възможност да проверите резултатите от вашите изследвания.

Тук може да проверите изследванията си правени в много от лабораториите в България. В "Контакти" са описани лабораториите, които работят с този сайт.

Резултатите разпечатани от този сайт трябва да бъдат заверени от лабораторията направила изследванията. Моля предоставяйте заверените резултати на вашия лекуващ лекар.